แผนที่จังหวัด

ข้อมูลทั่วไป ทำเนียบหน่วยงาน ข้อมูลการเกษตร วิสัยทัศน

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

เลขที่ 32 หมู่ 2 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000

โทร 0-5651-1116 โทรสาร 0-5651-2002 , E-mail : uthaithani@doae.go.th

เมนูหลัก
ภารกิจ
แนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
โครงการดำเนินงานปี 2554
สารสนเทศการเกษตร
ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม
วิสาหกิจชุมชน
อาสาสมัครเกษตร

สารสนเทศบริหารจัดการองค์กร

ทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก
ภาพข่าว / กิจกรรม

นำคณะกรรมการคัดเลือก เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นจากสำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่คัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระกับเขต ในพื้นที่อำเภอหนองฉาง และอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธาน

การประชุมเสวนาขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ภายใต้แนวคิด " อุทัยธานี มุ่งสู่วิถีเกษตร" ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันจัดขึ้น

ร่วมดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนา อาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร หลักสูตรการถนอมอาหารและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ณ ศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรมฯ ต.ระบำ อ.ลานสัก

อบรมถ่ายทอดความรู้เรื่องการจัดการเพลี้ยกระโดด สีน้ำตาล การจัดการโรคไหม้ข้าว และการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
ตรวจติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไหม้ข้าว ในพื้นที่ ม.4 ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธาน
คลังความรู้
ลิงค์โปรแกรมใช้งาน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลพื้นฐานผู้ร่วมโครงการ
สารสนเทศสถาบันเกษตรกร
หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม
ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
สืบค้นหมายเลขโทรศัพท์-E-mail
ข้อมูลปรับโครงสร้างการผลิต
สินค้าเกษตร จังหวัดอุทัยธานี

สรุปการจัดซื้อ - จัดจ้าง

การเผยแพร่ราคากลาง

เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
จังหวัดอุทัยธานี
กรมส่งเสริมการเกษตร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ปศุสัตว์จังหวัด
พาณิชย์จังหวัด
ตรวจบัญชี
เกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี
เกษตรอำเภอบ้านไร
เกษตรอำเภอหนองฉาง
เกษตรอำเภอหนองขาหย่าง
เกษตรอำเภอสว่างอารมณ
เกษตรอำเภอทัพทัน
เกษตรอำเภอลานสัก
เกษตรอำเภอห้วยคต
ข่าวสาร/บันเทิง
ไทยรัฐ - เดลินิวส์ - มติชน
tv.3 - tv.5 - tv.7 - tv.9 - NBT