- ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แผนที่จังหวัด

ข้อมูลทั่วไป ทำเนียบหน่วยงาน ข้อมูลการเกษตร วิสัยทัศน

 

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

เลขที่ 32 หมู่ 2 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000

โทร 0-5651-1116 โทรสาร 0-5651-2002 , E-mail : uthaithani@doae.go.th

เมนูหลัก
ภารกิจ
แนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
แผนการปฏิบัติงาน
สารสนเทศการเกษตร
ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม
วิสาหกิจชุมชน
อาสาสมัครเกษตร

สารสนเทศบริหารจัดการองค์กร

ประกาศเจตจำนง

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

21 ม.ค. 2561 : จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงแปลงใหญ่

19 ม.ค. 2561 : จัดทำเวทีชุมชนเพื่อจัดทำแผนส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร

19 ม.ค. 2561 : ศึกษาดูงานการผลิตพืชผักปลอดภัยแบบครบวงจร

18 ม.ค. 2561 : ศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา
12 ม.ค. 2561 : จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer
คลังความรู้
ลิงค์โปรแกรมใช้งาน
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ข้อมูลพื้นฐานผู้ร่วมโครงการ
สารสนเทศสถาบันเกษตรกร
หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม
ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
สืบค้นหมายเลขโทรศัพท์-E-mail
ข้อมูลปรับโครงสร้างการผลิต
สินค้าเกษตร จังหวัดอุทัยธานี

สรุปการจัดซื้อ - จัดจ้าง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
จังหวัดอุทัยธานี
กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
เกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี
เกษตรอำเภอบ้านไร
เกษตรอำเภอหนองฉาง
เกษตรอำเภอหนองขาหย่าง
เกษตรอำเภอสว่างอารมณ
เกษตรอำเภอทัพทัน
เกษตรอำเภอลานสัก
เกษตรอำเภอห้วยคต
ข่าวสาร/บันเทิง
ไทยรัฐ - เดลินิวส์ - มติชน
tv.3 - tv.5 - tv.7 - tv.9 - NBT
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
- การเผยแพร่ราคากลาง
- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
- รายละเอียดและงานที่จะจัดซื้อจัดจ้าง