กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี

เลขที่ 32 หมู่ 2 ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000

โทร 0-5651-1116 โทรสาร 0-5651-2002 , E-mail : uthaithani@doae.go.th


แผนที่จังหวัด


ข้อมูลทั่วไป

ทำเนียบหน่่วยงาน

ข้อมูลการเกษตร

       วิสัยทัศน

เมนูหลัก
ภารกิจ
แนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัด
โครงการดำเนินงานปี 2554
สารสนเทศการเกษตร
ส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม
วิสาหกิจชุมชน
อาสาสมัครเกษตร

สารสนเทศบริหารจัดการองค์กร

ทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก
โปรแกรมส่งรูปขึ้นเว็บกรม
ภาพข่าว / กิจกรรม

นายภาณุพัฒน์ มณีล่ำ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี จัดเวทีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านห้วยแห้ง ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โดยมี เกษตรกร เข้าร่วมเวที ๔๐ ราย หลังจากนั้นจะมีการมอบปัจจัยการผลิตเพื่อนำไปดำเนินการปลูกตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 

นายโชคดี  พัฒนไทยานนท์  รักษาการเกษตรจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช  ณ รีสอร์ท  กลางเขา อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โดยมีเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด อำเภอ เข้ารับการฝึกอ บรม จำนว
นายบุญเลิศ  พรหมจิรโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธาน เปิดงานมหกรรมสินค้าวิสาหกิจชุมชนประจำปี 2557 โดยมีนายโชคดี  พัฒนไทยานนท์  รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้กล่าวรายงานบริเวณสนามข้างวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี หมู่ที่ 2  ตำบลน้ำซึม               อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ตั้งแต่วันที่ 23-27 ธันวาคม 2556  ี่ 2
นายวันชัย  โอสุคนธ์ทิพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2556 โดยมีนายโชคดี  พัฒนไทยานนท์รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ บริเวณสนามข้างวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี หมู่ที่ 2  ตำบลน้ำซึม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัาคม
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี  ขอเชิญเที่ยวชมไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว เช่น ลิลลี่  เบญจมาศญี่ปุ่น ทิวลิป และพืชผักเมืองหนาว เช่น บร็อคโคลี่  กระหล่ำปลีหัวใจ  กระหล่ำปลีสีม่วง       ณ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทั ยธานี
คลังความรู้
ลิงค์โปรแกรมใช้งาน
วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาวะการผลิตพืช
ทะเบียนเกษตรกร
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ข้อมูลพื้นฐานผู้ร่วมโครงการ
สารสนเทศสถาบันเกษตรกร
หนึ่งตำบลหนึ่งฟาร์ม
สลิปเงินเดือน
ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
สืบค้นหมายเลขโทรศัพท์-E-mail
ข้อมูลปรับโครงสร้างการผลิต
สินค้าเกษตร จังหวัดอุทัยธานี

สรุปการจัดซื้อ - จัดจ้าง

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุเชิญเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ไม้เมืองหนาว เช่น ลิลลี่ ทิวลิป พืชผักเมืองหนาว และบรรยากาศเมืองหนาวไม่ไกลกรุงเทพ ในช่วงปีใหม่ 2557 นี้คุณเป็นผู้เข้าชมลำดับที่
เว็บไซต์หน่วยงานในจังหวัด
จังหวัดอุทัยธานี
กรมส่งเสริมการเกษตร
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
ปศุสัตว์จังหวัด
พาณิชย์จังหวัด
ตรวจบัญชี
เกษตรอำเภอเมืองอุทัยธานี
เกษตรอำเภอบ้านไร
เกษตรอำเภอหนองฉาง
เกษตรอำเภอหนองขาหย่าง
เกษตรอำเภอสว่างอารมณ
เกษตรอำเภอทัพทัน
เกษตรอำเภอลานสัก
เกษตรอำเภอห้วยคต
ข่าวสาร/บันเทิง
ไทยรัฐ - เดลินิวส์ - มติชน
tv.3 - tv.5 - tv.7 - tv.9 - NBT